Meniu Uždaryti
  • Kiekvienas atvaizdas atspindi požiūrį ir paverčia tikrovę pasakojimu.

CrAL – kūrybinė garso ir vaizdo laboratorija

Projekto CrAL tikslas – ugdyti 14-19 metų jaunuolių, tėvų ir švietimo darbuotojų kritinį mąstymą ir medijų raštingumą. Tai padės suteikti jauniems žmonėms priemonių, reikalingų suprasti pasaulį, kuriame jie gyvena, skatins jų kritinį mąstymą ir atsakomybės jausmą bei padės suvokti savo žodžio galią.

Projekto metu bus taikoma ir plečiama Italijos projekto „Kūrybiškas audiovizualinis rašymas ir skaitymas“ geroji patirtis penkiose skirtingose švietimo sistemose ir kontekstuose – Kroatijoje, Graikijoje, Italijoje, Lietuvoje, Ispanijoje ir Lietuvoje.

CrAL Sistema

CrAL platform hosts the online training course for teachers and tutors. It has a dedicated space where the audiovisual materials produced by the students will be showcased, and supports the establishment of the community of practice.

Tapti aktyviu
  • Diskutuokite su bendraminčiais
  • Pridėkite savo idėjų
  • Atraskite visus išteklius ir veiklą
Mokymo kursas

Vadinamojo audiovizualinio raštingumo, grįsto vaizduojamuoju mąstymu teorinis ar praktinis įgyvendinimas atkūrimo būdu

Registracija

Norėdami sužinoti daugiau, pasirinkite savo vartotojo vaidmenį – mokytojo ar paprasto naudotojo, – ir užsiregistruokite mūsų internetinėje sistemoje.

Projekto partneriai

CrAL - kūrybinės audiovizualinės dirbtuvės, skirtos kritiniam mąstymui ir medijų raštingumui skatinti, vienija septynis partnerius iš šešių šalių (Belgijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Kroatijos ir Lietuvos), turinčius viena kitą papildančių kompetencijų mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo bei bendradarbiavimo tinkle srityse.

Šis projektas finansuotas remiant Europos Komisijai. Ši svetainė atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį joje esančios informacijos naudojimą.
Sutarties numeris: Nr 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Erasmus Logo