Μενού Κλείσιμο
  • Κάθε εικόνα αντιπροσωπεύει μια άποψη και μετατρέπει την πραγματικότητα σε μια αφήγηση.

CrAL – Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα οπτικοακουστικά μέσα των νέων ηλικίας 14-19 ετών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Αυτό θα προσφέρει στους νέους και τις νέες τα εργαλεία, τις δεξιότητες και τη γνώση που χρειάζονται για να κατανοήσουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, θα αναπτύξει την κριτική τους σκέψη και την υπευθυνότητά τους και θα βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη της φωνής τους.

Το έργο θα εφαρμόσει και θα επεκτείνει την ιταλική καλή πρακτική με τίτλο «Οπτικοακουστική Δημιουργική γραφή και ανάγνωση», μία προσέγγιση η οποία προωθεί την εκπαίδευση στις θεματικές της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας, του ψηφιακού εγγραμματισμού και του διαπολιτισμικού διαλόγου, σε πέντε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πλαίσια: στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Λιθουανία και την Ισπανία.

CrAL Πλατφόρμα

CrAL platform hosts the online training course for teachers and tutors. It has a dedicated space where the audiovisual materials produced by the students will be showcased, and supports the establishment of the community of practice.

Get active
  • Συζητήστε με ομοϊδεάτες εκπαιδευτικούς
  • Προσθέστε τις δικές σας ιδέες
  • Ανακαλύψτε το εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες
Online μάθημα

Μια θεωρητική/πρακτική υλοποίηση αυτού που ονομάσαμε οπτικοακουστική γνώση γραφής και ανάγνωσης της αντιπροσωπευτικής σκέψης σε αναπαραγωγική βάση

Εγγραφή

Επιλέξτε ρόλο, καθηγητή ή απλό χρήστη, και εγγραφείτε στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα για να ανακαλύψετε περισσότερα.

Συνεργάτες

Το έργο CrAL- Εργαστήριο Οπτικοακουστικής Δημιουργικής γραφής και ανάγνωσης, για την προώθηση της κριτικής σκέψης και του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας, περιλαμβάνει επτά εταίρους από έξι χώρες (Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κροατία και Λιθουανία) με συμπληρωματική τεχνογνωσία στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση καθώς και τη συνεργασία-δικτύωση.

Την αποκλειστική ευθύνη του παρόντος ιστοτόπου φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτόν πληροφοριών.
Agreement number: Nr 621357-EPP-1-2020-1-BE-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Erasmus Logo